USLOVI KORIŠĆENjA

Korišćenjem i preuzimanjem materijala sa sajta, prihvatate u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su navedeni u ovom obaveštenju.

Informacije i fotografije koje se nalaze na sajtu Coolinarija ne mogu biti kopirani, reprodukovani, preuzimani, publikovani, distribuirani ili korišćeni u bilo kom obliku bez prethodno dobijene saglasnosti autora i vlasnika sajta.

Svi sadržaji i informacije na veb sajtu coolinarija.com predstavljeni su na uvid javnosti u najboljoj nameri. Međutim, sajt coolinarija.com ne daje garancije i ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete proistekle usled potpunog ili parcijalnog korišćenja informacija sa sajta. Informacije mogu sadržati tehničke netačnosti ili slovne greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Sajt Coolinarija ne preuzima odgovornost za materijale trećih lica, a koja su vezana linkom za stranice sajta coolinarija.com. Ako odlučite da koristite linkove navedene na sajtu, to činite po sopstvenoj odluci i odgovornosti, te na taj način preuzimate i rizik u pogledu posete neispravnih i nebezbednih strana (virusi i slično).

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. Veb sajt coolinarija.com zadržava pravo da pokrene postupke pred nadležnim sudom u Beogradu, Srbija ali i pred sudovima drugih zemalja usled proisteklih nepoštovanja navedenih Pravila, a sve u cilju zaštite sopstvenih prava.